Ledelse handler om mennesker - styrk din relationelle ledelse (10. december 2015)

Torsdag, 10. december 2015 -
9:30 til 16:30

Oplev teatret som spejl til at få sat nye vinkler på din ledelse

Organisationer er komplekse størrelser, hvor mange menneskers forskellige intentioner konstant krydser hinanden - og påvirker hinanden. Derfor kan man ikke med sikkerhed forudsige effekten af de initiativer, man sætter i gang.

Formål

Formålet med workshoppen er at du får nye handlemuligheder i din relationelle ledelsesrolle. Det får du gennem dels at deltage i fortællinger og reflektioner,  og dels gennem teoretiske begreber til reflektion og indsigt i din egen ledelsespraksis. Derudover opnår du viden om relationers betydning for ledelse.

Indhold

På workshoppen leger vi med ledelse i et realistisk "set up", hvor de tilstedeværende stemmer, fortællinger og refleksioner vil give nye input, nye fortolkninger og nye perspektiver på ledelsesrollen - kort sagt en mulighed for at arbejde med egen ledelse. Vi kommer til at arbejde med din daglige praksis som leder og koble den med kompleksitetsteoretisk forståelse og tilgang. Dagen vil være involverende, motiverende og sjov. Du inviteres til at vende temaer, udfordringer og erfaringer lidt på hovedet, så der skabes nye perspektiver og lejlighed til at få øje på nye handlemuligheder.

Der vil blive arbejdet med følgende ledelsesparadokser:

  • At kunne gå foran - og holde sig i baggrunden
  • At vise medarbejdere tillid - og følge med i hvad de foretager sig.
  • At kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere - og holde afstand
  • At være tolerant - og vide, hvordan man vil have tingene til at fungere.
  • At tilstræbe konsensus - og være i stand til at skære igennem

Workshoppen introducerer andre måder at forstå og gribe din ledelse an på. Der kommer pointer fra kompelksitetsteori og diskussion af muligheder, når ledelse bliver set gennem denne optik. Der vil blive set på relationers betydning for ledelse, og være øvelser, der kan bruges i egen praksis.

Din rolle: At være åben og nysgerrig, og have lyst til at vende tingene lidt på hovedet, så nye perspektiver opstår. At bidrage med din viden og erfaring.

Målgruppe

Workshoppen er for dig, der er leder i en offentlig institution eller i en privat virksomhed, hvor din succes afhænger af samspillet mellem mennesker, du er leder for, og dig selv.

Underviser:

Mette Møller Aamand - konsulent i Dacapo.as

Mette Møller Aamand har i en årrække arbejdet som leder og kender de udfordringer, man som leder bliver stillet overfor i det daglige. Hun ved, hvor afgørende samspillet mellem leder og medarbejder er for succes. Mette er uddannet pædagog og har en master i Human Ressource Development and Adult Education fra RUC.

 

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst

Dato: 10. december 2015 kl. 9.30 - 16.30

Sted: Dacapo as, Kongensgade 66, Odense C

Pris:
Kr. 1.599,- ekskl. moms.

Pris er inkl. forplejning og med i prisen er bogen "Mening i forandring" af Henry Larsen og Henrik Holt Larsen.