Digital Disruption - Hvordan forbereder du organisation og medarbejdere - 1 dags workshop

Mandag, 31. december 2018 -
9:00 til 16:00

Hvordan forbereder du dig selv og dine medarbejdere bedst muligt i forhold til den ”digitale disruption”, som din organisation enten allerede er eller vil blive påvirket af

Målgruppe: Ledere og medarbejdere

Der bliver talt om ”digital disruption” og eksponentiel vækst alle steder, men hvad betyder det for for helt almindelige ledere, organisationer og medarbejdere. Hvad betyder det, når processer og samarbejdsformer bliver digitaliserede, og vi har brug for helt andre kompetencer og evner end dem, vi nødvendigvis har i dag? Og hvad betyder det ikke mindst for organisationen og den enkelte medarbejdere, når samarbejdsformerne vil ændre sig væsentligt i de kommende år.

Den digitale udvikling betyder, at virksomheder og organisationer skal udvikle deres produkter, services og organisation. Her bliver behovet for ekstern såvel som intern digital kommunikation større – forandringerne skal forklares og implementeres i samarbejde med både kunder og medarbejdere, der skal lære at leve med stadig forandring som et vilkår.

For både medarbejdere og organisationer betyder det, at de i højere grad end tidligere skal gøre sig attraktive i markedet – de skal være synlige i de rigtige sociale netværk – de skal være kendt for at bidrage og de skal have et stærkt netværk som supplerer den viden, de endnu ikke selv har.

For organisationer stiller det øgede krav om evnen til forandring - ikke kun forandring på det ydre plan, men også på det indre plan. Værdier, adfærd og kultur skal også forandres. Organisationen kan godt stille nye digitale værktøjer og nye digitale metoder og processer til rådighed, men hvis medarbejderne bliver ved med at gøre, hvad de har gjort hele tiden – nu gør de det bare digitalt -  er der kun tale om installation – ikke en reel implementering. Det kræver en helt ny disciplin af organisationens ledere – nemlig sponsorship, der er den allervigtigste faktor for at sikre reel implementering.

På workshoppen arbejder vi lavpraktisk med hvilke konsekvenser dette vil have for din organisation, hvilke kompetencekrav det stiller til ledere og medarbejdere – samt hvordan ledere og medarbejdere bedst kan forberede sig til fremtiden og til at lede og gennemføre nødvendige forandringer.

Bente Holm Skov har arbejdet med digital transformation af organisationer i de sidste 15 år. Hun har været i IT branchen det meste af sin karriere og har blandt andet være globalt ansvarlig for kompetenceudvikling i CSC en vendensomspændende IT konsulentvirksomhed.

Idag er Bente konsulent og underviser i både private og offentlige organisationer. Hun har fokus på at skabe en organisatorisk forståelse for den digitale udvikling samtidig med at ledere og medarbejdere udvikler en digital employability.

Praktiske forhold: 

Workshoppen: "Digital Disruption" - betydning for organisation og medarbejdere kan afholdes over enten 1 dag eller 1/2 dag afhængig af formålet.

En halv dags workshop koster DKK 15.000,00 ex. moms. En hel dags workshop koster 21.000,00 ekskl. moms. Begge priser er inklusive forberedelse på max 3 timer og eksklusive transportomkostninger.

Kontakt Susanne Kandrup på mobil 23708268 eller e-mail susanne@limeguild.com for at høre nærmere.