Karrierecoaching

  • for dig der vil videre i din karriere,

Susanne Kandrup - Cand. Merc. og Cand. Pæd. Psych.

CEO Lime Guild A/S

Forløbet stiller skarpt på dig og din motivation. Hvordan kan du udnytte dine stærke sider og få åbnet op nye tanker og forståelser for egne muligheder. Hvordan ser dine barrierer ud dog hvordan anvender du dem konstruktivt fremadrettet. Vi arbejder på at du udnytter de muligheder du har I din nuværende arbejdssituation.

Mål: At få skabt afklaring omkring egen situation og motivation, som gør det muligt at tage relevante beslutninger og handle på baggrund af dem. At få etableret klare mål for sig selv og afstemt dem med de reelle muligheder for personlig og karrieremæssig udvikling. Forløbet kan afsluttes med udkast til individuel udviklingsplan der kan medbringes til LUS/MUS samtale.

Typiske dilemmaer i forbindelse med karrieremæssige overvejelser kan være:

  • At balancere mange modsat rettede krav. For eksempel at skulle levere resultater her og nu og finde rum og mulighed for at udvikle relevante fremtidige kompetencer.
  • At skulle arbejde tværorganisatorisk og tværfagligt og samtidig holde fast i sin personlige og faglige identitet i et en kompleks organisatorisk sammenhæng.
  • At kunne navigere i et politisk landskab som indeholder mange stakeholders både indenfor og udenfor organisationen.
  • At balancere det personlige engagement arbejdsmæssigt med et privat liv og undgå at brænde ud gennem stress.

Hvordan foregår det

Forløbet består af 3 sessioner af 1,5 times varighed. Der vil være mellem 3 – 5 uger mellem sessionerne.

Sessionerne kan foregå i The Lime Guilds lokaler enten i København eller på Frederiksberg eller via Skype. Coaching kan foregå på dansk og engelsk. Forløbet kan koordineres med nærmeste leder og indgå i forhold til Leder- eller medarbejderudviklings samtaler.

Susanne Kandrup – erfaringer i forbindelse med karrierecoaching.

Jeg har coachet både ledere, projektledere og specialister fra både det private erhvervsliv og fra det offentlige. Derudover har jeg også private forløb for ledere som ikke ønsker at deres arbejdsgiver ved at de modtager karriere coaching. Eksempler på virksomheder er Lemvigh-Müller A/S, Microsoft, Man Diesel, Københavns Kommune, Københavns Universitet. Se anbefalinger på min profil på Linkedin/Susanne Kandrup

Book coaching forløb her