Funktions coaching

Et kompetence baseret udviklingsforløb for videnskabeligt og administrativt personale ved universiteter og højere læreranstalter med koordinerende, ledelses- og styrende funktioner

Susanne Kandrup - Cand. Merc. og Cand. Pæd. Psych. CEO Lime Guild A/S

Forløbet tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsmæssige udfordringer, og har focus på at udvikle relevante personlige og ledelsesfaglige kompetencer. Derudover stiller forløbet skarpt på hvordan den enkelte kan finde frem til hvad der motiverer, og hvordan man kan arbejde med at skabe struktur for sig selv i et miljø, hvor der både skal nytænkes og skal leveres konkrete resultater under pres på samme tid.

Mål:  At den enkelte for skabt mulighed for at øge sin handlekompetence i forhold til de daglige udfordringer. Det kan være at fremstå med autoritet, at kunne tage de rigtige beslutninger i tide og samtidig minimere belastning for sig selv og kolleger. Forløbet bidrager til at blive i stand til at skabe perspektiv på egen situation fra forskellige perspektiver for eksempel udefra og ovenfra.

Typiske dilemmaer for forskere i forbindelse med udøvelse af funktionsledelse kan være:

  • At balancere mange modsat rettede krav. For eksempel at skulle skære i budgetter og samtidig levere undervisning af høj kvalitet her og nu.
  • At skulle arbejde tværorganisatorisk og tværfagligt og samtidig holde fast i sin akademiske og personlige identitet i et forskningslandskab, der er under konstant udvikling.
  • At kunne navigere i et forskningspolitisk landskab som indeholder både universitetet og industrien og offentlige organer både lokalt og internationalt.
  • At balancere det personlige engagement arbejdsmæssigt med et privat liv og undgå at brænde ud gennem stress.

Hvordan foregår det

Forløbet består af to moduler. 1 modul med fokus på de personlige og faglige kompetencer er tre sessioner og modul 2 med fokus på de organisatoriske kompetencer er på to sessioner. Prisen for modul 1 er DKK 4.950, ex. moms. Prisen for modul 2 er DKK 3.300,00 ex. Moms. Der vil være mellem 3 – 5 uger mellem sessionerne og hver session er 1,5 time.

Sessionerne foregår i The Lime Guilds lokaler på Frederiksberg. Coaching kan foregå på dansk og engelsk, samt over Skype hvis ønsket.

Susanne Kandrup – universitetsrelevant erfaring.

Coaching forløb på KU Sund og Humanistisk Fakultet. Stress forløb på DTU. Udviklling af masteruddannelsen LAICS for Aarhus Universitet og CBS. Arbejde med udvikling og coaching på professionshøjskolerne.

Book coaching forløb her